Disclaimer

Technische adviezen, richtlijnen en recepturen worden naar beste weten verstrekt. Gerechtelijke aansprakelijkheid kan niet worden aanvaard. Voor alle transacties gelden onze bij de Kamer van Koophandel te Roermond gedeponeerde algemene voorwaarden, waarvan op aanvraag kostenloos een uitreksel wordt verstrekt.