Romar-Voss B.V. behaalt ISO 9001-certificering

Romar-Voss B.V. mag zich per 24 juni 2021 ISO 9001 gecertificeerd noemen. Met dit certificaat voldoet Romar-Voss aan internationale kwaliteitseisen. Daar zijn we trots op!

Wereldwijd geaccepteerde kwaliteitsnorm

De ISO 9001-certificering is een kwaliteitskeurmerk dat wereldwijd is geaccepteerd. Het is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het keurmerk drukt uit dat Romar-Voss B.V. staat voor een continue verbetering van haar bedrijfsprocessen. De organisatie werkt planmatig en gestructureerd en wil haar producten en dienstverlening in het belang van haar klanten blijven verbeteren.

Werkprocessen toetsen, signaleren en optimaliseren

Om dit keurmerk te kunnen behalen, zijn de interne werkprocessen van Romar-Voss uitgebreid getoetst door een externe auditor. Het proces is met succes afgerond, wat heeft geleid tot een officiële certificering met geen enkele afwijking ten opzichte van deze kwaliteitsnorm.

Jaarlijks getoetst

Het behouden van deze ISO 9001-certificering vraagt voortdurende aandacht voor het verbeteren van processen en systemen. De organisatie wordt jaarlijks getoetst op de gestelde criteria. Zo worden werkprocessen nauwkeurig gevolgd en kunnen eventuele afwijkingen en onvolkomenheden vroegtijdig worden gesignaleerd en geoptimaliseerd.