Versnellers

Versnellers zijn nodig om polyester- en vinylesterharsen uit te laten harden bij kamertemperatuur. Enkele versnellers kunnen gebruikt worden om de uithardingsreactie van de hars extra te promoten (boosten). Versnellers mogen in geen enkel geval in pure vorm gemengd worden met de katalysator, dit geeft een zeer heftige (exotherme) reactie.

Cobaltversnellers

Cobaltversneller is de standaard versneller die aan polyester- en vinylesterharsen toegevoegd kan worden.

Pergaquick A2 S

Pergaquick A2 S is een 10% Dimethylanaline (DMA) in sytreen en wordt als versneller aan polyester- en vinylesterharsen toegevoegd.

Pergaquick A200

Pergaquick A200 is een 100% Dimethylanaline (DMA) en wordt als versneller aan polyester- en vinylesterharsen toegevoegd.