Versnellers

Versnellers zijn nodig om polyester- en vinylesterharsen uit te laten harden bij kamertemperatuur. Enkele versnellers kunnen gebruikt worden om de uithardingsreactie van de hars extra te promoten (boosten). Versnellers mogen in geen enkel geval in pure vorm gemengd worden met de katalysator (peroxide), dit geeft een zeer heftige (exotherme) reactie.

Cobaltversnellers

Cobaltversneller is de standaard versneller die aan polyester- en vinylesterharsen toegevoegd kan worden.

Pergaquick A2 X

Pergaquick A2 X is een 10% Dimethylanaline (DMA) oplossing in TXIB. Dit product wordt gebruikt als versneller voor het uitharden van onverzadigde polyesterharsen bij kamertemperatuur in combinatie met dibenzoylperoxide.

Pergaquick A200

Pergaquick A200 is een 100% Dimethylanaline (DMA) en wordt als versneller aan polyester- en vinylesterharsen toegevoegd.

Pergaquick A3 X

Pergaquick A3 X is een 10% Diethylanaline (DEA) oplossing in TXIB en wordt gebruikt als versneller voor het uitharden van onverzadigde polyesterharsen bij kamertemperatuur in combinatie met dibenzoylperoxide.

Pergaquick C12 X

Pergaquick C12 X is een 1% Cobaltoctoaat oplossing in TXIB en wordt gebruikt als versneller voor het uitharden van onverzadigde polyesterharsen in combinatie met ketonperoxiden.

Pergaquick C24 AX

Pergaquick C24 AX is een mix van Cobaltoctoaat en DMA (12%) in TXIB. Dit product wordt gebruikt als versneller voor het uitharden van onverzadigde polyesterharsen in combinatie met ketonperoxiden.

Pergaquick A100

Pergaquick A100 is een N,N-Dimethyl-p-toluidine die wordt gebruikt als versneller voor het uitharden van onverzadigde polyester- en PMMA-harsen in combinatie met dibenzoylperoxide.