Versnellers

Versnellers zijn nodig om polyester- en vinylesterharsen uit te laten harden bij kamertemperatuur. Enkele versnellers kunnen gebruikt worden om de uithardingsreactie van de hars extra te promoten (boosten). Versnellers mogen in geen enkel geval in pure vorm gemengd worden met de katalysator (peroxide), dit geeft een zeer heftige (exotherme) reactie.

Cobaltversnellers

Cobaltversneller is de standaard versneller die aan polyester en vinylester hars wordt toegevoegd om bij kamertemperatuur in combinatie met MEKP, AAP en CHP katalysatoren voor een goede doorharding te zorgen. Verkrijgbaar in een 1% en 10% oplossing.

Pergaquick A2 X

Pergaquick A2 X is een 10% Dimethylaniline (DMA) en wordt als versneller aan polyesterhars toegevoegd om in combinatie met BPO pasta/poeder voor een zeer snelle doorharding te zorgen. Dit product wordt ook als promotor toegevoegd aan Kobalt/MEKP uithardende polyester en vinylester harsen om voor een goede doorharding te zorgen bij lagere verwerkings temperaturen. Ten opzichte van een kobalt/MEKP-systeem is een DMA/BPO systeem minder vochtgevoelig en hardt ook beter uit bij lagere temperaturen. Nadeel is dat een DMA/BPO systeem zorgt voor een mindere UV-bestandheid en een minder volledige doorharding (hoger rest styreen gehalte).

Pergaquick A200

Pergaquick A200 is een 100% Dimethylaniline (DMA) en wordt als versneller aan polyester toegevoegd om in combinatie met BPO pasta/poeder voor een zeer snelle doorharding te zorgen. Door de hoge concentratie alleen te gebruiken bij het versnellen van grote volumes polyester hars.

Pergaquick A3 X

Pergaquick A3 X is een 10% Diethylaniline (DEA) en wordt gebruikt als versneller voor het uitharden van onverzadigde polyesterharsen bij kamertemperatuur in combinatie met BPO harder.  Geeft t.o.v. een A2 X systeem een langere geleertijd en zorgt toch nog voor een relatief snelle doorharding.

Pergaquick C24 AX

Pergaquick C24 AX is een mix van Kobalt en DMA-versneller (12%). Deze mix geeft een snellere doorharding in vergelijking met een systeem waar alleen Kobalt als versneller wordt ingezet. DMA werkt hier als een promotor.

Andere typen versnellers zijn op aanvraag beschikbaar.