Versnellers

Versnellers zijn nodig om polyester- en vinylesterharsen uit te laten harden bij kamertemperatuur. Sommige versnellers kunnen worden gebruikt om de uithardingsreactie van de hars extra te promoten (boosten). In het assortiment van Romar-Voss Composites zijn onderstaande versnellers opgenomen, met elk hun specifieke eigenschappen.

Let op: versnellers mogen in geen enkel geval in pure vorm worden gemengd met een katalysator (peroxide), dit geeft een zeer heftige (exotherme) reactie.

Cobaltversneller

 • 1% / 6%-ige oplossing van cobaltoctoaat

 • Standaard versneller voor polyester- en vinylesterharsen

 • Zorgt i.c.m. MEKP, AAP en CHP katalysatoren voor een goede doorharding (vanaf 15°C)

Pergaquick A2 X

 • Dimethylaniline (DMA)

 • 10%, oplossing in TXIB

 • Zorgt i.c.m. een BPO pasta of poeder voor een gemiddelde geltijd, maar een zeer snelle doorharding van onverzadigde polyesterharsen

 • Minder vochtgevoelig

 • Hardt goed uit bij lagere temperaturen

 • Werkt als promotor bij een met kobalt voorversneld systeem

Pergaquick A200

 • Dimethylaniline (DMA)

 • 99%, vloeibaar

 • Zorgt i.c.m. een BPO pasta of poeder voor een gemiddelde geltijd, maar een zeer snelle doorharding van onverzadigde polyesterharsen

 • Minder vochtgevoelig

 • Hardt goed uit bij lagere temperaturen

 • Kan alleen worden ingezet bij het versnellen van grote volumes hars

 • Werkt als promotor bij een met kobalt voorversneld systeem

Pergaquick A3 X

 • Diethylaniline (DEA)

 • 10%, oplossing in TXIB

 • Zorgt i.c.m. BPO pasta of poeder voor een langere geltijd (in vergelijking met A2 X en A200), maar een goede doorharding van onverzadigde polyesterharsen

 • Werkt als promotor bij een met kobalt voorversneld systeem

Pergaquick C24 AX

 • Mengsel van Cobalt en Dimethylaniline (DMA)

 • 12%, oplossing in TXIB

 • Zorgt voor een snellere doorharding t.o.v. 100% kobalt voorversnelde harsen

 • DMA werkt als een promotor